Bescherming van persoonsgegevens

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke informatie. Het verzamelen van persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mail adres), is dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens zijn niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) leemten in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van het kader van de opdruk verplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De exploitanten van deze sites zijn usdrücklich juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam e-mails.

(Deze tekst is gemaakt met behulp van Google vertaler.)